+48 (52) 320 50 81

EKODOM

Program EKODOM

 
Miło nam poinformować o możliwości uzyskania dofinansowania na własną instalację paneli, które po zamontowaniu na dachu będą produkować prąd ze słońca na Państwa potrzeby.
 
Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą mówiącą o korzyściach płynących z zainstalowania takiej instalacji nie tylko dla ochrony środowiska, ale także dla Państwa portfeli.
 
Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

 •  Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki
     w wysokości do 80% kosztu kwalifikowanego.

•  Umorzeniu podlega 30% kwoty pożyczki.

•  Wkład własny pożyczkobiorcy stanowi minimum 20% kosztu 
    przedsięwzięcia.

•  Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie nie mniej niż 0,7 stopy
    redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3,0 punkty procentowe w stosunku
    rocznym.

•  Okres spłaty to od 2 do 10 lat. 

 
Nabór wniosków o dofinansowanie został ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i rozpoczął się 15 lipca 2016 roku. Z uwagi na ograniczone środki przeznaczone na ten cel zachęcamy już teraz do ubiegania się o finansowanie własnej instalacji fotowoltaicznej.