+48 (52) 320 50 81

Projekt ustawy o OZE najwcześniej za miesiąc

Grudzień to możliwy termin publikacji nowego projektu ustawy o OZE zawierającego założenia systemu wsparcia, którego zarys Ministerstwo Gospodarki przedstawiło w połowie września br.

Jeszcze dwa tygodnie temu dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki Janusz Pilitowski zapowiedział, że prace nad projektem ustawy o OZE MG zakończy na przełomie października i listopada, po czym - w wyniku decyzji ministra gospodarki - projekt zostanie skierowany do konsultacji społecznych. Taki harmonogram potwierdził również wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz. Tymczasem jak wynika z wypowiedzi cytowanego przez reo.pl Sebastiana Stępniewskiego z departamentu OZE w MG, resort gospodarki nie zakończył jeszcze prac nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Jak poinformował przedstawiciel resortu, MG w dalszym ciągu pracuje nad projektem ustawy o OZE, a jego publikacja i przekazanie do konsultacji będzie możliwe najwcześniej za 1 - 1,5 miesiąca. Opóźnienia mają wynikaź z faktu, że Ministerstwo Gospodarki analizuje uwagi otrzymane od branży OZE i na ich podstawie wprowadza do projektu pewne zmiany.

Jedną ze zmian - w stosunku do założeń nowego systemu wsparcia przedstawionego przez MG we wrześniu - może być wydłużenie okresu wsparcia w postaci zielonych certyfikatów dla inwestycji zrealizowanych przed wejściem w życie nowgo systemu - do 15 lat - w stosunku do zaproponowanego wcześniej wygaśnięcia systemu ZC z końcem 2021 r.

W ubiegłym tygodniu Jerzy Pietrewicz zasygnalizował, że MG rozważa wprowadzenie do projektu ustawy o OZE 15-letniego okresu przyznawania zielonych certyfikatów dla istniejących instalacji OZE - w tym także dla instalacji współspalania węgla i biomasy, dla których resort gospodarki zapowiadał wcześniej obcięcie wsparcia.

gramwzielone.pl